ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์นิวเคลียร์

ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์นิวเคลียร์

แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน

แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน
เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์

11 มีนาคม 2554

Fukushima Daiichi


โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ
ไดอิจิ
เกิดเหตุแผ่นดินไหว ระดับ 9 นอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 231 ไมล์ (372 กิโลเมตร) จากเหตุแผ่นดินไหวทำให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 11 เครื่อง จากโรงไฟฟ้า 4 แห่ง (โอเนกาว่า, ฟุกุชิมะไดอิจิ, ฟุกุชิมะไดนิ, และโตไก) หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น 40 นาที ได้เกิดซึนามิขนาดมากกว่า 14 เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับพื้นที่ของโรงไฟฟ้าประมาณ 4 เมตร สร้างความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ
อ่านต่อ>>>

11 มีนาคม 2554

26 เมษายน 2529

Chernobyl


อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (ปัจจุบันคือพื้นที่ของประเทศยูเครน) ใกล้ ๆ กับเมืองปริเปียต (Pripyat) อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 4 เหตุเกิดขึ้นขณะพนักงานเดินเครื่อง ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพื่อทำการทดลอง โดยปิดระบบความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ได้ ประกอบกับพนักงานเดินเครื่องขาดความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ
อ่านต่อ>>>

มีนาคม 2522

Three Mile Island


สถานที่ตั้ง Londonderry Township, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเหตุการณ์ สูญเสียน้ำระบายความร้อน ทำให้เชื้อเพลิงทั้งหมดหลอมละลาย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : เกิดการรั่วของสารกัมมันตรังสีเล็กน้อย ต่ำกว่ามาตรฐานนานาชาติ
อ่านต่อ>>>

มีนาคม 2522

22 มีนาคม 2518

Browns Ferry nuclear power plant


สถานที่: Decatur, Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเภทโรงไฟฟ้า: BWR
บริษัทผู้ผลิต: General Electric
เจ้าของและผู้ควบคุมดูแล: Tennessee Valley Authority
เหตุการณ์ : เกิดเพลิงไหม้สายเคเบิล ต้องหยุดเดินเครื่อง
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ: ระดับ 3 ตามมาตรา INES
อ่านต่อ>>>
 
© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล