พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

รังสี คืออะไร

nuclearpower

พลังงานนิวเคลียร์ คืออะไร

radioactivity

กัมมันตภาพรังสี คืออะไร

 
rad-protection

การป้องกันอันตรายจากรังสี

counter

เครื่องวัดรังสี

natural-rad

รังสีในสิ่งแวดล้อม

 
radiation-unit

หน่วยวัดทางรังสี

exposure

ระดับรังสี และผลกระทบต่อร่างกาย

tech

อุบัติเหตุทางรังสีและหลักปฏิบัติ

© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล