ข่าวพลังงานนิวเคลียร์

CNL's Ian Castillo (left) and UKAEA's Stephen Wheeler (Image: UKAEA)
CNL's Ian Castillo (left) and UKAEA's Stephen Wheeler (Image: UKAEA)

สหราชอาณาจักรและแคนาดาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์นิวเคลียร์ฟิวชัน (world nuclear news 15 ก.พ. 67)

องค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันของสหราชอาณาจักร (UKAEA) ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับองค์กรวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของแคนาดา (CNL) เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัฏจักรเชื้อเพลิงทริเทียม โดยเฉพาะการสกัดและนำกลับมาใช้ใหม่ภายในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน การลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ช่วยในการจัดตั้งโครงสร้างสำหรับการจัดตั้งโครงการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

(Image: Nuclear AMRC)
(Image: Nuclear AMRC)

สหราชอาณาจักรจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ (world nuclear news 12 ก.พ. 67)

สหราชอาณาจักรได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ โดยเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานจากภาครัฐ อุตสาหกรรม เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อรองรับความต้องการด้านแรงงานที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากการตัดสินใจเพิ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่ของสหราชอาณาจักรในอนาคต

สหราชอาณาจักรมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เป็น 24 กิกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ. 2050 เทียบเท่ากับร้อยละ 25 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้

The interior of JET's vessel (Image: UKAEA)
The interior of JET's vessel (Image: UKAEA)

การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันโดยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันทดลอง JET (world nuclear news 9 ก.พ. 67)

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันทดลอง Joint European Torus (JET) ทำลายสถิติในการเดินเครื่องทดลองครั้งสุดท้ายโดยสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ถึง 69 เมกะจูล จากเดิมที่ทำได้ 59 เมกะจูลภายในปี ค.ศ. 2021 ถือเป็นความสำเร็จในการเดินเครื่องทดลองครั้งสุดท้ายก่อนจะทำการปลดระวาง

ผลการเดินเครื่องทดลองของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันทดลอง JET สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันขนาดใช้งานจริงเครื่องต้นแบบ ITER ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะนำไปพัฒนาเพื่อใช้งานในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันต้นแบบ DEMO ในอนาคต

The European Commission (Image: Pixabay)
The European Commission (Image: Pixabay)

สหภาพยุโรปประกาศจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ SMR (world nuclear news 7 ก.พ. 67)

สหภาพยุโรปได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ SMR อย่างแพร่หลายภายในสหภาพยุโรปภายในตอนต้นของช่วงปี ค.ศ. 2030s

การประกาศจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรฯ ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดเผยรายงานวิเคราะห์แนวทางการบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาสภาพอากาศภายในปี ค.ศ. 2050

An SMR-300 plant (Image: Holtec)
An SMR-300 plant (Image: Holtec)

การพัฒนาโรงไฟฟ้าผสานพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานแสงอาทิตย์ (world nuclear news 2 ก.พ. 67)

บริษัท Holtec International ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าผสานพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานแสงอาทิตย์ Combined Nuclear/Solar Plant (CNSP) ที่เป็นการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ SMR-300 ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ HI-THERM HSP ที่มีระบบกักเก็บพลังงานความร้อนทำให้โรงไฟฟ้า CNSP สามารถใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐานและเพิ่มกำลังการผลิตในเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยโรงไฟฟ้า CNSP ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์หรือทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าที่มีความเหมาะสมด้านพื้นที่

A press conference was held following the announcement (Image: Czech Government)
A press conference was held following the announcement (Image: Czech Government)

เช็กเกียตัดสินใจเพิ่มจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่ (world nuclear news 1 ก.พ. 67)

รัฐบาลของประเทศเช็กเกียได้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการประกวดราคาโครงการในขณะนี้ โดยตัดสินใจเพิ่มเติมเป็นสูงสุด 4 โรง ได้แก่โรงไฟฟ้า Dukovany หน่วยที่ 5 และ 6 และโรงไฟฟ้า Temelin หน่วยที่ 3 และ 4 จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นโรงไฟฟ้า Dukovany หน่วยที่ 5 เพียงโรงเดียวเท่านั้น โดยให้ความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จำนวนมากกว่า 1 โรง จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมมากกว่า

A rendering of a BWRX-300 plant (Image: GE Hitachi)
A rendering of a BWRX-300 plant (Image: GE Hitachi)

สหราชอาณาจักรให้งบสนับสนุนการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ BWRX-300 (world nuclear news 25 ม.ค. 67)

สหราชอาณาจักรได้ให้งบสนับสนุนแก่บริษัท GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR) BWRX-300 สำหรับการใช้งานในสหราชอาณาจักร พร้อมเตรียมเข้ารับการตรวจพิจารณาการออกแบบเบื้องต้น Generic Design Assessment (GDA) โดยองค์กรกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้บริษัท GEH คาดว่าเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์ฯ SMR BWRX-300 จะช่วยในการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความมั่นคงทางพลังงานของสหราชอาณาจักร

Unit 1 of Turkey's Akkuyuy plant is due to start up later this year (Image: Akkuyu NPP)
Unit 1 of Turkey's Akkuyuy plant is due to start up later this year (Image: Akkuyu NPP)

IEA คาดการณ์การขยายตัวกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ (world nuclear news 24 ม.ค. 67)

จากการคาดการณ์ของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ภายในปี ค.ศ. 2026 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์จะเพิ่มขึ้นอีก 29 กิกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ในขณะเดียวกันกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์โดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นจากการที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในฝรั่งเศสเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นเริ่มกลับมาเดินเครื่องใหม่ และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศต่างๆ ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของโลกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2026

Representatives from the various partners at the signing ceremony (Image: Vonk)
Representatives from the various partners at the signing ceremony (Image: Vonk)

เนเธอร์แลนด์ขยายหลักสูตรฯ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์รองรับความต้องการในอนาคต (world nuclear news 17 ม.ค. 67)

หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ได้รวมตัวกันเพื่อขยายหลักสูตรทางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เตรียมรองรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการที่เนเธอร์แลนด์มีแผนที่จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่จำนวน 2 โครงการ

ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 1 โรง กำลังการผลิตไฟฟ้า 485 เมกะวัตต์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 และมีกำหนดการปลดระวางในปี ค.ศ. 2033 ซึ่งในปลายปี ค.ศ. 2022 เนเธอร์แลนด์มีแผนที่จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่จำนวน 2 โครงการ

(Image: Rosatom)
(Image: Rosatom)

ความก้าวหน้าการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบนิวตรอนเร็วหล่อเย็นด้วยตะกั่วเหลวของรัสเซีย (world nuclear news 17 ม.ค. 67)

รัสเซียเสร็จสิ้นการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบนิวตรอนเร็วหล่อเย็นด้วยตะกั่วเหลว BREST-OD-300 เครื่องต้นแบบ ซึ่งเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่กำลังก่อสร้างภายใต้โครงการ “Proryv” ของรัสเซีย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ที่มีวงจรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แบบปิดที่สามารถนำเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเตาปฏิกรณ์ฯ BREST-OD-300 มีความสามารถในการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการใช้งานได้ในระหว่างการเดินเครื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องได้ภายในปี ค.ศ. 2026

ETU 1.0 (Image: Kairos)
ETU 1.0 (Image: Kairos)

ความก้าวหน้าการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบอุณหภูมิสูงหล่อเย็นด้วยเกลือหลอมเหลวของสหรัฐฯ (world nuclear news 11 ม.ค. 67)

บริษัท Kairos Power ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่แบบอุณหภูมิสูงหล่อเย็นด้วยเกลือหลอมเหลวของสหรัฐอเมริกา (Kairos Power Fluoride salt-cooled High-temperature Reactor; KP-FHR) ได้ประสบความสำเร็จในการเดินเครื่องทดลองระบบหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ด้วยเกลือหลอมเหลวรุ่นทดสอบ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ KP-FHR ซึ่งบริษัท Kairos Power ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ (NRC) ให้สามารถก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ KP-FHR เครื่องต้นแบบได้ โดยมีแผนที่จะเริ่มทำการก่อสร้างภายในปีนี้

Hinkley Point C is currently the only new nuclear power plant under construction in the UK (Image: EDF Energy)
Hinkley Point C is currently the only new nuclear power plant under construction in the UK (Image: EDF Energy)

สหราชอาณาจักรได้เดินหน้าแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ (world nuclear news 11 ม.ค. 67)

สหราชอาณาจักรได้เดินหน้าแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็น 24 กิกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ถือเป็นร้อยละ 25 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตของสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพิ่มการจ้างงาน และความมั่นคงทางพลังงาน โดยปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์มีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 16 แต่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ส่วนใหญ่มีกำหนดการปลดระวางภายในปี ค.ศ. 2030 สหราชอาณาจักรจึงได้มีแผนที่จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลกำลังการผลิตรวม 3-7 กิกะวัตต์ ทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2030-2044

The construction site of units 1 and 2 at the Taipingling site (Image: CGN)
The construction site of units 1 and 2 at the Taipingling site (Image: CGN)

จีนได้อนุมัติก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่เพิ่มเติม (world nuclear news 3 ม.ค. 67)

ในการประชุมสภาของจีนวันที่ 29 ธ.ค. ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่เพิ่มเติมอีก 4 โรง โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ Hualong One ในพื้นที่โรงไฟฟ้า Taipingling จำนวน 2 โครงการ และโรงไฟฟ้า Jinqimen จำนวน 2 โครงการ ทำให้ภายในปี พ.ศ. 2566 จีนได้มีการอนุมัติการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงใหม่ทั้งหมด 10 โครงการ เทียบเท่ากับที่ได้มีการอนุมัติในปี พ.ศ. 2565

A model of a NuScale SMR (Image: KGHM)
A model of a NuScale SMR (Image: KGHM)

โปแลนด์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์ SMR NuScale (world nuclear news 2 ม.ค. 67)

องค์กรกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์ของโปแลนด์ (PAA) ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้นของเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR) NuScale NPM-20 ที่บริษัทอุตสาหกรรมแร่ KGHM ของโปแลนด์ได้ร่วมกับบริษัท NuScale วางแผนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ SMR แห่งแรกของโปแลนด์ภายในปี ค.ศ. 2029

ในเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมารัฐบาลโปแลนด์ได้อนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ SMR NuScale กำลังการผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ จำนวน 6 โมดูล รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 462 เมกะวัตต์

(Image: Kiara Worth / UN Climate Change)
(Image: Kiara Worth / UN Climate Change)

ในการประชุม COP28 เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (world nuclear news 13 ธ.ค. 66)

ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ณ กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทุกประเทศได้มีความเห็นตรงกันในด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมีในปริมาณต่ำ เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 43 ภายในปี ค.ศ. 2030 และร้อยละ 60 ภายในปี ค.ศ. 2035 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีจุดเด่นในด้านใช้พื้นที่ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าน้อย สามารถใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานในภาคส่วนอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคส่วนอื่นๆ นอกจากการผลิตไฟฟ้าด้วย

ENEC's MoU signings with (clockwise from top left) MoltexFLEX, X-energy, INL and USNC (Images: X/@ENEC_UAE, MoltexFlex, USNC)
ENEC's MoU signings with (clockwise from top left) MoltexFLEX, X-energy, INL and USNC (Images: X/@ENEC_UAE, MoltexFlex, USNC)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ความสนใจเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ SMR (world nuclear news 11 ธ.ค. 66)

ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ณ กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) บริษัทโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของ UAE (Emirates Nuclear Energy Corporation; ENEC) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR) หลายแห่ง ได้แก่ บริษัท MoltexFLEX ของสหราชอาณาจักร บริษัท X-energy และบริษัท Ultra Safe Nuclear Corporation ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถาบันวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ไอดาโฮของสหรัฐฯ Idaho National Laboratory เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ SMR เทคโนโลยีต่างๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงแนวทางการพัฒนาแผนปฏิรูปพลังงานเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

KHNP's CEO Hwang Joo-ho presenting the i-SMR powered Smart Net-Zero City model (Image: KHNP)
KHNP's CEO Hwang Joo-ho presenting the i-SMR powered Smart Net-Zero City model (Image: KHNP)

เกาหลีใต้เปิดตัวเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล i-SMR (world nuclear news 4 ธ.ค. 66)

ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ที่ผ่านมา บริษัทโรงไฟฟ้าของเกาหลีใต้ Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็ก i-SMR ที่พัฒนาขึ้น รวมถึงแผนการพัฒนาโมเดลเมืองอัฉริยะที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยการใช้ i-SMR ร่วมด้วย ซึ่ง KHNP ได้ร่วมมือกับบริษัทผลิตไฟฟ้าในอินโดนีเซียและจอร์แดนเพื่อศึกษาความเหมาะสมในหารใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ i-SMR ในประเทศนั้นๆ ด้วย

© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล