ฟิวชัน และ พลาสมา

พลาสมา คืออะไร

พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน คืออะไร

จุดเด่นของ
พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน

 

หลักการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน

การให้ความร้อนพลาสมา

อนาคตของเทคโนโลยีฟิวชัน
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

 
 
% COMPLETION TO ITER's FIRST PLASMA77%

Building
ITER

Construction of the ITER scientific installation began in 2010. At the heart of the facility, the Tokamak Complex is rising. (Photo: ITER Organization/EJF Riche, May 2021)
Learn More
© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล