ติดตามอัพเดทข่าวพลังงานนิวเคลียร์ที่น่าสนใจ

กฟผ. ร่วมหารือการไฟฟ้าฝรั่งเศสศึกษาเทคโนโลยี SMR เพิ่มทางเลือกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (19 พ.ค. 67)
นอร์เวย์ให้ความสนใจที่จะจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ SMR (world nuclear news 17 พ.ค. 67)
การใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐฯ (world nuclear news 16 พ.ค. 67)

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แบบโมดูลขนาดเล็ก

การบริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยมีความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ SMR เป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดที่น่าสนใจซึ่งตอบสนองต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับโลกของเราอย่างยั่งยืน

Small Modular Reactor (SMR)

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 300 เมกะวัตต์ มีลักษณะเป็นโมดูลที่ผลิตและประกอบเบ็ดเสร็จจากโรงงานผู้ผลิต สามารถขนย้ายโดยรถบรรทุกหรือรถไฟ เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวก ในบางรุ่นสามารถติดตั้ง SMR หลายโมดูลประกอบกันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ใช้เงินลงทุนต่ำกว่า ใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่า และเรื่องความปลอดภัยที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า รวมถึงความซับซ้อนของระบบน้อยกว่า และสามารถนำไปประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตน้ำจืด การผลิดก๊าซไฮโดรเจนได้
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล